Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader

Definition av energiprestanda och kvantitativ riktlinje

Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
132
ISBN (tryck):
978-91-7563-271-1
ISBN (PDF):
978-91-7563-272-8
Rapport:
2015:26

Från och med 2021 ska alla nya byggnader i Europa vara nära-nollenergibyggnader. Boverket har tagit fram förslag på vad nära-noll ska innebära i Sverige i form av krav på byggnaders energiprestanda.

Från och med 2021 ska alla nya byggnader i Europa vara nära-nollenergibyggnader. Syftet är att genom höga energikrav, ställda så att berörda företag får tid på sig att ställa om, driva på takten i utvecklingen mot ett allt mer energieffektivt byggande i Europa.

Boverket har haft i uppdrag att föreslå vad nära-noll ska innebära i Sverige i form av krav på byggnaders energiprestanda. Ett förslag har tagits fram som omfattar dels hur kraven ska ställas, det vill säga vilken energimängd som ska räknas in i byggnadens energiprestanda, och dels vilka nivåer på energiprestandan som ska gälla för nära-nollenergibyggnader. I den här rapporten redovisar Boverket sina förslag som lämnats som underlag till regeringen.

Mer information

Mer information hittar du under "Relaterad information".

Tillbaka till toppen