På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Andrahandsmarknaden: hyror, utbud och institutioner

Andrahandsmarknaden: hyror, utbud och institutioner
Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
136
ISBN (tryck):
978-91-7563-307-7
ISBN (PDF):
978-91-7563-308-4
Rapport:
2015:39
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Här beskriver Boverket hur andrahandshyresmarknaden fungerar, med särskild tonvikt på konsumentperspektivet. Rapporten presenterar analyser av hyresnivåer, antal uthyrningar, mellanhänders agerande och effekter för konsumenterna.

Nya regler för uthyrning av privata bostäder infördes den 1 februari 2013. I rapporten gör Boverket en uppföljning av lagen (2012:978).

Rapporten visar bland annat att:

  • andrahandshyrorna ökade kraftigt för samtliga lägenhetstyper och regioner under perioden 2009–2014.
  • den stora förändringen på andrahandsmarknaden är utbudets utveckling. Under perioden 2009–2011 minskade antalet uthyrningar med nästan en fjärdedel . Trots att utvecklingen vände 2011 har marknaden ännu inte återhämtat sig.
  • andrahandshyran för hyresrätter är lägre än bostadsrättshyran.
  • andrahandshyrorna för bostadsrätter tycks ligga lägre än de ramar som lagen anger.
  • hyrorna för samtliga lägenhetstyper har utvecklats snabbare efter att lagen trädde i kraft. Orsaken till den snabbare hyresökningen är okänd. Att hyresökningen omfattar samtliga lägenhetstyper samt att data över hyresutvecklingen inte visar ett plötsligt språng i samband med den nya lagen tyder på att andra faktorer än lagändringen kan ha drivit hyrorna.
  • en förbättrad institutionell struktur kan minska riskerna och kostnaderna vid andrahandsuthyrning - och därmed troligen också öka andrahandsuthyrningen.

Mer information

Mer information hittar du i "Relaterad information".

Sidansvarig: Publikationsservice