Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn

Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn
Utgivningsår:
2013
Antal sidor:
62
ISBN (tryck):
978-91-7563-068-7
ISBN (PDF):
978-91-7563-069-4
Rapport:
2013:27
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket har fått i uppdrag från regeringen att göra eurokoderna tillgängliga och utreda standarder inom byggsektorn.

I uppdraget har SIS, Dansk standard, Energistyrelsen i Danmark, Standard Norge, Direktoratet for Byggkvalitet i Norge, Finlands standardiseringsförbund, Miljöministeriet i Finland, Svensk Elstandard samt ett 10-tal andra myndigheter i Sverige varit behjälpliga med information.

Sidansvarig: Publikationsservice