Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap

Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap
Utgivningsår:
2013
Antal sidor:
8
ISBN (tryck):
978-91-7398-992-3

En broschyr från Boverket, Konsumentverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Uppdaterad 2013.

Sidansvarig: Publikationsservice