Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader

Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket

Utgivningsår:
2013
Antal sidor:
244
ISBN (PDF):
978-91-7563-049-6

Regeringen har gett Boverket och Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans utarbeta ett förslag till nationell strategi för investeringar i renoveringar som ökar energiprestandan i det nationella beståndet.

Förslaget till strategi innehåller:

  • en översikt av det nationella byggnadsbeståndet
  • identifiering av kostnadseffektiva renoveringsmetoder
  • styrmedel och åtgärder som stimulerar kostnadseffektiv djuprenovering av byggnader
  • ett framtidsinriktat perspektiv som ska vägleda privatpersoner, fastighetsbolag, byggindustrin och finansinstitut i deras investeringsbeslut
  • en evidensbaserad skattning av förväntade energibesparingar till 2020, 2030, 2040 samt 2050 och samhällsekonomiska nyttor och kostnader i vidare bemärkelse
Tillbaka till toppen