Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader

Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket

Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader
Utgivningsår:
2013
Antal sidor:
244
ISBN (tryck):
978-91-7563-049-6
159,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Regeringen har gett Boverket och Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans utarbeta ett förslag till nationell strategi för investeringar i renoveringar som ökar energiprestandan i det nationella beståndet.

Förslaget till strategi innehåller:

  • en översikt av det nationella byggnadsbeståndet
  • identifiering av kostnadseffektiva renoveringsmetoder
  • styrmedel och åtgärder som stimulerar kostnadseffektiv djuprenovering av byggnader
  • ett framtidsinriktat perspektiv som ska vägleda privatpersoner, fastighetsbolag, byggindustrin och finansinstitut i deras investeringsbeslut
  • en evidensbaserad skattning av förväntade energibesparingar till 2020, 2030, 2040 samt 2050 och samhällsekonomiska nyttor och kostnader i vidare bemärkelse
Sidansvarig: Publikationsservice