Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vision för Sverige 2025

Utgivningsår:
2012
Antal sidor:
108
ISBN (tryck):
978-91-87131-68-4
ISBN (PDF):
978-91-87131-69-1

Boverket har på regeringens uppdrag format en vision för Sverige 2025. I tolv Sverigebilder visar Boverket vägar för framtidens fysiska samhällsplanering. Bilderna visar på den riktningsändring som krävs för att vi ska nå ett hållbart samhälle år 2050.

Visionen kan användas som idéunderlag och inspiration till åtgärder på både nationell och lokal nivå på vägen till ett hållbart samhälle. Denna rapport innehåller texten från Boverkets webbapplikation – sverige2025.boverket.se.

Tillbaka till toppen