Miljöbedömning av översiktsplaner för vindkraft

en del i utvärderingen av planeringsstödet för vindkraft

Miljöbedömning av översiktsplaner för vindkraft
Utgivningsår:
2011
Antal sidor:
4
ISBN (tryck):
saknas
ISBN (PDF):
978-91-86559-89-2

Broschyren ta upp goda exempel på miljöbedömningar I studien har ett antal goda exempel på miljökonsekvensbeskrivningar till översiktsplaner lyfts fram. Goda exempel på moment som ingår i miljöbedömningen finns också med.

Sidansvarig: Publikationsservice