Regionala analyser av bostadsmarknaden

– hur vi går vidare

Regionala analyser av bostadsmarknaden
Utgivningsår:
2009
Antal sidor:
28
ISBN (tryck):
saknas
ISBN (PDF):
978-91-86045-68-5

Denna rapport är den andra delen i arbetet med att utveckla länsstyrelsernas arbete med boendefrågor och att göra regionala analyser av bostadsmarknaden.

Sidansvarig: Publikationsservice