Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Regionala analyser av bostadsmarknaden

Förslag till modell för länsstyrelsernas arbete

Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
40
ISBN (tryck):
saknas
ISBN (PDF):
978-91-85751-88-4
Detta PM består av två delar; del 1 innehåller ett förslag på länsstyrelsernas kontinuerliga arbete med boendefrågor och del 2 innehåller ett förslag på rapportstruktur av den regionala analysen av bostadsmarknaden. För att visa på hur olika frågor kan belysas finns inklippta exempel från de analyser som länsstyrelserna gjorde 2007.
Tillbaka till toppen