Analys av svaga bostadsmarknader

Analys av svaga bostadsmarknader
Utgivningsår:
2006
Antal sidor:
19
ISBN (tryck):
Saknas

Statens Bostadskreditnämnd (BKN) har i regleringsbrevet för budgetåret 2006 fått i uppdrag att i samband med att BKN analyserar den ekonomiska utvecklingen på bostadsmarknaden i kommuner med svaga bostadsmarknader även analysera konkurrensförhållandet och ägarstrukturen inom bostadssektorn.

Publikationen är utgiven av BKN, Statens bostadskreditnämnd.

Sidansvarig: Publikationsservice