Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Analys av svaga bostadsmarknader

Utgivningsår:
2006
Antal sidor:
19
ISBN (tryck):
Saknas

Statens Bostadskreditnämnd (BKN) har i regleringsbrevet för budgetåret 2006 fått i uppdrag att i samband med att BKN analyserar den ekonomiska utvecklingen på bostadsmarknaden i kommuner med svaga bostadsmarknader även analysera konkurrensförhållandet och ägarstrukturen inom bostadssektorn.

Publikationen är utgiven av BKN, Statens bostadskreditnämnd.

Tillbaka till toppen