Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

God bebyggd miljö på regional nivå

Studie av länsstyrelsernas regionalisering av miljökvalitetsmålet

Utgivningsår:
2005
Antal sidor:
35
ISBN (tryck):
91-7147-892-2
Hur ser de regionala målsättningarna ut för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö? Det har varit huvudfrågan i denna studie av länsstyrelsernas regionalisering av målet.
 
Att Boverket är intresserad av detta beror på att verket är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och ska verka för att målet uppnås och samordna olika aktörer.
Tillbaka till toppen