Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vilka myndigheter har varit involverade i arbetet med föreskrifterna om översiktsplan?

Dialog har förts med främst Lantmäteriet och länsstyrelserna. Remissen har skickats till samtliga kommuner och länsstyrelser, SKR samt riksintressemyndigheterna med flera. Fullständig information finns i remissbrevet under rubriken Remissinstanser.

Tillbaka till toppen