Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vad blir den stora vinsten med föreskrifterna för översiktsplan?

Föreskrifterna utgör den gemensamma grunden för att informationen i en översiktsplan ska kunna identifieras på samma sätt i hela Sverige. Varje kommun behöver därmed inte själv identifiera och definiera innehållskraven i PBL. Om informationen identifieras på samma sätt blir det möjligt att digitalt återanvända och utbyta informationen med andra aktörer. Till exempel kan information i en översiktsplan föras vidare till en detaljplan, ett förhandsbesked eller ett bygglov. Det kan också bli lättare att samordna planeringen över kommun- och regiongränser. Föreskrifterna kommer också underlätta möjligheten att göra regionala och nationella jämförelser och analyser. Läs mer om nyttorna med föreskrifterna i konsekvensbeskrivningen. Konsekvensbeskrivningen kan du ta del av själva förslaget till föreskrifterna.

Boverkets förslag till föreskrifter om översiktsplan

Tillbaka till toppen