Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ställs det krav på statliga myndigheter att leverera digitala underlag som kan användas i en digital ÖP-miljö?

Det pågår ett utvecklingsarbete när det gäller en gemensam nationell specifikation för riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken. Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet leder detta arbete. Den nationella specifikationen för översiktsplan kommer till viss del anpassas utifrån specifikationen för riksintressen för att riksintressena i framtiden ska kunna integreras i översiktsplanerna på ett smidigt sätt. Det kommer dock ta några år innan allt är på plats för att det informationsutbytet ska fungera i praktiken.

Lantmäteriet leder arbetet med att ta fram nationella specifikationer och ett flertal specifikationer för nationella informationsmängder håller på att tas fram.

Information om befintliga och påbörjade datamängder (på Lantmäteriets webbplats)

Tillbaka till toppen