Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hur ska underlag för ställningstaganden, exempelvis statistik och socioekonomiska utredningar, hanteras i en digital översiktsplan?

I översiktsplanen ska enbart de fakta från underlagen redovisas som behövs för att förstå exempelvis ett ställningstagande till ett förhållande av väsentlig betydelse. Övriga underlag utgör inte en del av översiktsplanen och bör då hanteras genom referenser.

Tillbaka till toppen