Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hur hänger mark- och vattenanvändningarna i föreskriften ihop med ÖP-modell 3.0?

I ÖP-modell 3.0 kommer alla mark- och vattenanvändningar som finns definierade i föreskriften finnas med. Det är de mark- och vattenanvändningar som finns i föreskriften som kommer bli gemensamma för alla kommuner och som går att söka ut nationellt. Om det i framtiden identifieras ett behov av att ändra i föreskriften så måste även ÖP-modellen uppdateras.

ÖP-modell 3.0 ska användas vid ändring av översiktsplan på samma sätt som när kommunen tar fram en kommunövergripande ÖP. I ÖP-modellen kommer det finnas möjlighet att välja mark- och vattenanvändningar med olika detaljeringsgrad. Det kommer också vara möjligt för kommunen att göra egna preciseringar om man har behov av det.

Tillbaka till toppen