Får jag sätta upp en friggebod på en obebyggd tomt?

Nej. En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste finnas ett bostadshus på tomten när du börjar bygga friggeboden.