Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hur påverkas bygg- och tillsynsprocessen, alltså systemet för kontroll och tillsyn, av uppdraget Möjligheternas byggregler?

Reglerna om kontroll och tillsyn enligt plan- och bygglagen (PBL) ingår inte denna översyn. Inför att de nya reglerna träder i kraft planerar Boverket att föra dialoger om hur processen vid tillämpningen av de nya reglerna påverkas.

Tillbaka till toppen