Måste åtgärden följa områdesbestämmelser?

Ja, det ska den. Det finns inga undantag från kravet på att följa detaljplaner och områdesbestämmelser.