Vad är skillnaden på bostäder, tillfällig vistelse och tillfällig övernattning?

Bostad – en verksamhet för boende med varaktig karaktär. Exempel kan vara flerbostadshus, enbostadshus eller fritidshus.

Tillfällig vistelse – verksamheter som tillhandhåller övernattningsmöjligheter utanför bostaden. Verksamheten i sig är varaktig, medan övernattningarna i sig är av icke varaktig karaktär. Exempel är hotell, vandrarhem, camping och även tillfälliga anläggningsboenden.

Tillfällig övernattning – kortvarig (ett fåtal nätter) tillfällig övernattning som inte omfattas av eller prövas mot kraven i PBL. Exempel kan vara övernattning i gymnastiksalar i samband med idrottsevenemang. Till skillnad mot tillfällig vistelse är verksamheten i sig inte varaktig.

Vid en övergång från tillfällig övernattning till boende eller tillfällig vistelse gäller kraven för de verksamheterna från dag 1. När en tillfällig övernattning pågått så pass länge att det inte längre kan ses som bara en tillfällig övernattning börjar kraven alltså gälla, till exempel krav på bygglov eller tekniska egenskapskrav.