Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Jag har tänkt byta till bättre fönster. Är det något jag bör tänka extra på?

Fönster är en viktig del av byggnadens gestaltning och ändringar av dessa kan ge stor påverkan. Vid ett fönsterbyte behöver man fundera på hur de nya fönsterna ska se ut. Alla ändringar som görs ska vara varsamma mot byggnaden och dess karaktärsdrag. Att byta fönster som innebär förändringar i utseende och material kan innebära att du behöver söka bygglov. Ta för säkerhets skull kontakt med din kommun innan du gör något.

De nya fönsterna bör likna de fönster som redan sitter i huset när det gäller ventilationsmöjligheter, springventiler och liknande. Om du byter till tätare fönster kan du behöva vidta åtgärder för att upprätthålla ventilationen. Byte av fönster har normalt en relativt lång återbetalningstid, men är ett bra sätt att spara energi om renoveringsbehov ändå föreligger.

Förbättra fönster och dörrar

Kommunernas webbsidor för byggande och boende

 

Tillbaka till toppen