På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Är det godtagbart att begränsa eleffekten till elpatroner för att uppfylla kravet på maximalt installerad effekt?

Av definitionen i Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 9:12 framgår att med installerad eleffekt avses den eleffekt som maximalt kan upptas av de elektriska apparaterna för uppvärmning. I fallet elpatron får denna vara så konstruerad att mer eleffekt än avsett och som framgår av märk­effekten inte kan upptas.

Hur detta rent praktiskt löses är fritt för byggherren att välja. Att elektron­iskt begränsa eleffektuttaget eller genom att koppla olika element i serie eller parallellt, kan vara sådana tekniska lösningar under förutsättning de är en varaktiga och inte enkelt kan ändras utan ingrepp i apparaten (jämför till exempel med byte av elpatron till större storlek). Om en effektbegränsning gjorts i apparaten och det krävs behörighet och yrkeskunskap för att återställa till ursprungsinställningen kan detta bedömas vara tillräckligt för att effektbegränsningen ska vara godkänd vid bedömning av installerad eleffekt. Förutsättningen är givetvis också att övriga eventuella säkerhetskrav och standarder som kan finnas beträffande elektrisk utrustning uppfylls.

Tillbaka till toppen