Vilka dörrar kräver dörröppnare och vad är en tung dörr?

Dörrar som ska vara tillgängliga och användbara och som har dörrstängare behöver förses med automatisk dörröppnare. Även tunga dörrar behöver automatisk dörröppnare, men vi har i nuläget inte tillräckligt underlag för att ange vid vilken dörröppningskraft en dörr anses som tung.