Var kan jag få tag på en ansökningsblankett för bostadsanpassningsbidrag?

Du kan få en ansökningsblankett hos din kommun. Det är hos kommunen du söker bostadsanpassningsbidraget och det är kommunen som beslutar om bidraget. Det finns ingen gemensam ansökningsblankett utan den kan se olika ut från kommun till kommun.

Här hittar du länkar till kommunernas information om bostadsanpassningsbidrag.