Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Är det olika regler för privatpersoner och företag när det gäller hantering av asbest?

Ja, vissa regler gäller endast för yrkesmässig hantering av asbest, exempelvis Arbetsmiljöverkets regler och Naturvårdsverkets regler om transport av farligt avfall. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller däremot även för privatpersoner, vilket innebär att den som avser att vidta en åtgärd som kan påverka människors hälsa eller miljön, är skyldig att skaffa sig tillräcklig kunskap och vidta de skyddsåtgärder som behövs för att förhindra negativ påverkan på människors hälsa eller miljö.

Det finns även bestämmelser om asbest i EU:s kemikalielagstiftning ”REACH” som gäller för privatpersoner och som innebär att man inte får sälja eller överlåta asbesthaltiga material som tagits ner vid rivning.

Ansvar vid hantering av asbest (på Arbetsmiljöverkets webbplats)

Privatpersoners hantering av asbest (på Arbetsmiljöverkets webbplats)

Materialinventering och sortering av bygg- och rivningsavfall (på Naturvårdsverkets webbplats)

Tillbaka till toppen