Uppdrag att delta i gemensamma åtgärder beträffande direktivet om byggnaders energiprestanda

(Redovisas löpande) Boverket får i uppdrag att vara deltagande myndighet i den gemensamma åtgärden för att bistå i genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda.

Boverket ska återrapportera till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) efter varje möte.

Den gemensamma åtgärden för att bistå i genomförandet av direktivet om byggnaders energiprestanda startades 2005. Målet är att förbättra informations- och erfarenhetsutbytet om genomförandet av direktivet mellan medlemsstaterna.

Regeringsuppdraget i sin helhet hittar du under "Relaterad information"

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej