Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att genomföra en nationell strategi för marknadskontroll

Granskad:

Regeringen ger myndigheter (Boverket m.fl.) i uppdrag att genomföra den nationella strategin för marknadskontroll. Arbetet med att genomföra strategin ska ske inom ramen för myndigheternas samarbete inom området och utifrån myndigheternas ordinarie verksamhet.

Marknadskontroll handlar om att säkerställa konsumenters och användares trygghet genom att produkter uppfyller gällande krav oavsett var de är tillverkade.

Den nationella strategin avser perioden 2022–2025 och syftar till att främja ett enhetligt tillvägagångssätt för marknadskontroll och tillämpning av EU:s marknadskontrollförordning.

I strategin anges de aktiviteter inom marknadskontroll som planeras i syfte att minska den bristande överensstämmelsen och att stärka den svenska marknadskontrollen. Totalt omfattas 13 marknadskontrollmyndigheter och Tullverket av genomförandet av strategin.

De myndigheter som omfattas ska, från och med den 25 juli 2022 till och med den 31 december 2025, genomföra den nationella strategin.

Mer information om uppdraget samt den nationella strategin finns under "Relaterad information"

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen