På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Installerad eleffekt

Granskad:

Boverkets byggregler begränsar hur mycket eleffekt som får installeras i en byggnad för uppvärmning. Syftet med detta är att särskilt hushålla med el. Här kan du läsa mer om vad kravet på maximalt installerad eleffekt innebär.

Installerad eleffekt för uppvärmning definieras som den sammanlagda eleffekt som maximalt kan upptas av elektriska apparater för uppvärmning och tappvarmvattenproduktion. Kravet inkluderar även anordning för uppvärmning av ventilationsluft och avfrostning av ventilationsaggregat.

Kravnivåer

Eftersom klimatet varierar över landet skiljer sig även effektkravet åt mellan landets kommuner. Det faktiska effektkravet tillåts även variera beroende på byggnadens storlek, där större byggnader får lov till att ha en högre installerad eleffekt. Små byggnader under 50 m2 är helt undantagna från kravet om installerad eleffekt.

Vissa byggnader medges tillägg till kravnivån beroende på ventilationsbehov av hygieniska skäl.

Kraven finns i tabell 9:2a i Boverkets byggregler (BBR).

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen