Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Energihushållningskrav

Granskad:

En byggnad ska ha goda egenskaper avseende energihushållning och värmeisolering. Man måste också hushålla särskilt med elenergi. Kraven för detta specificeras i Boverkets byggregler (BBR). I byggreglerna uttrycks kravet för hur mycket energi en byggnad får använda i primärenergital. Krav på byggnadens värmeisolering ställs genom högst tillåtna genomsnittliga värmegenomgångskoefficient. Det finns också en gräns för hur mycket eleffekt som får installeras för uppvärmning och tappvarmvatten i en byggnad.

Reglerna om energihushållning finns i avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BBR). Reglerna är indelade i tre olika krav för att byggnaden ska ha god energihushållning, begränsad elanvändning och tillräcklig värmeisolering. I menyn kan du läsa mer om energikraven var för sig. Det finns också mer information om hur man bedömer en byggnads energianvändning för att räkna ut byggnadens energiprestanda.

Kraven gäller när du ska bygga nytt. Det finns också krav om du ska renovera, bygga om eller bygga till. Läs mer om det under rubriken Energihushållningskrav vid ändring.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen