Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygg och renovera energieffektivt

Granskad:

En byggnads energianvändning har betydelse för kostnaderna att bruka byggnaden och den miljöpåverkan som byggnaden ger upphov till vid drift. Både värme- och elproduktion medför ofta en negativ miljöpåverkan. Dessutom är el en högkvalitativ form av energi som särskilt ska hushållas med. God energihushållning och energieffektivitet i byggnaden bidrar till lägre driftkostnader och en minskad miljöpåverkan. Det finns flera regler om energianvändning i byggnader som måste uppfyllas vid byggande eller renovering. Dessutom måste alla tekniska egenskapskrav på byggnaden vara uppfyllda vid nybyggnad för att byggnaden ska räknas som energieffektiv.

Nyheter inom energiområdet

Här kan du ta del av Boverkets senaste nyheter och vad som är på gång inom energi i byggnader.

Energihushållningskrav

Enligt reglerna ska en byggnad ha goda egenskaper när det gäller energihushållning, värmeisolering och hushållning med elenergi.

Energihushållningskrav vid ändring

Även för befintliga byggnader kan regler om energihushållning bli aktuella vid ombyggnad, tillbyggnad eller andra typer av renoveringar och ändringar.  

Individuell mätning och debitering av uppvärmning och tappvarmvatten IMD

Individuell mätning och debitering (IMD) innebär att uppvärmning och tappvarmvatten mäts separat på lägenhetsnivå och att kostnaden separeras från varmhyran i flerbostadshus. Nya regler gäller från 1 juli 2022.

Stöd, bidrag och skattereduktion för energieffektivisering i byggnader

Foto: Jens Lindström/Scandinav

Det finns olika former av stöd, bidrag och skattereduktion för att göra energieffektivisering i byggnader.

Energiguiden - för hållbar renovering

Man står framför ett hus och håller i en skylt.

I Energiguiden hittar du information och stöd som underlättar för dig att göra hållbara val när du gör ändringar i ditt hus för att sänka din energianvändning. Informationen vänder sig till dig som äger ett bostadshus.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen