På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygg och renovera energieffektivt

Här kan du läsa om de krav på energihushållning som finns i Boverkets byggregler. Kraven omfattar hur mycket energi som får användas, hur välisolerad byggnad ska vara och hur mycket el som får användas till uppvärmning och tappvarmvatten. Det berör framförallt dig som ska bygga nytt eller ändra en befintlig byggnad. Du som vill läsa mer hittar bland annat länkar till reglerna men också till dokument med kommentarer och svar på vanliga frågor.

Reglerna om energihushållning finns i avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BBR). De gäller när en ny byggnad uppförs men också när en befintlig byggnad ändras.

Högsta tillåtna energianvändning

Kravet på byggnadens energiprestanda bygger på hur mycket energi som levereras till byggnaden. Denna energi viktas beroende på om det är fjärrvärme, elenergi, biobränsle olja eller gas. Den viktade energianvändningen fördelas över byggnadens area och ger då det så kallade primärenergitalet som anges i enheten kWh/m2 och år. Detta är det krav som oftast avses när man talar om energikrav för byggnader. Ett lägre värde på primärenergitalet anger en bättre energiprestanda.

Tabeller i Boverkets byggregler anger det högsta tillåtna värdet på primärenergitalet. Uppvärmningsbehovet varierar beroende på var i Sverige som byggnaden finns, och det sker en justering till en referensort (Eskilstuna) då man bestämmer primärenergitalet. Kraven skiljer om det är ett småhus, flerbostadshus eller en lokal (kontor, köpcentrum, skolor etc). Du hittar kraven i avsnitt 9 om energihushållning i BBR.

Ny byggnad

Reglerna för nya byggnader innehåller flera olika krav. Det finns bland annat gränser för högsta tillåtna energianvändning som anger hur mycket energi, mätt per kvadratmeter golvarea, som en byggnad får använda per år. Det finns också krav på värmeisolering, värme-, kyl- och luftbehandlingsinstallationer, effektiv elanvändning och mätsystem för energianvändningen.

Ändring av byggnad

Att uppföra en ny byggnad och att ändra en befintlig skiljer sig förstås mycket åt. Utgångspunkten är att det är samma krav på energihushållning som gäller i båda fallen. Samtidigt måste man i ändringsfallet ta hänsyn till bland annat byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning och anpassa kraven efter detta. Därför kan det vara lämpligt för dig som ska ändra din byggnad att först diskutera detta med kommunen. En grundregel är att en ändring inte  får innebära att byggnadens energieffektivitet försämras.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej