Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Klimatskärm

Granskad:

I Boverkets byggregler ställs krav på klimatskärmens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient. Kravet säkerställer att byggnaden är tillräckligt isolerad. Här kan du läsa mer om vad genomsnittlig värmegenomgångskoefficient innebär och vad en byggnads klimatskärm egentligen är för något.

En byggnads klimatskärm är dess golv, tak, ytterväggar, fönster och dörrar som utgör gränsen mot omgivningen. För detta finns krav på den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten (Um) i Boverkets byggregler (BBR).

En klimatskärms isoleringsgrad fastställs genom en beräkning av byggnadens Um. I Boverkets byggregler (BBR) finns en övre gräns för tillåtet Um för de olika byggnadskategorierna småhus, flerbostadshus och lokaler. Skulle en byggnad innehålla både bostäder och lokaler så viktas kravnivån proportionellt mellan bostadsdelens och lokaldelens respektive golvyta (Atemp).  

För att räkna ut en byggnads Um så måste man först veta U-värdet för varje byggdel. U-värdet multipliceras med byggdelens area. Värdet för byggdelarna summeras sedan ihop tillsammans med summan av byggnadens köldbryggor. Till sist divideras den framräknade summan med byggnadens omslutande area (Aom). Enheten för Um är W/m2 K.

Kraven finns i tabell 9:2a i Boverkets byggregler (BBR).

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen