På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ändringar av översiktsplan

Granskad:

Under de senaste åren har antalet antagna ändringar av översiktsplanen minskat. Det skulle delvis kunna bero på att de statliga stöden för att ta fram tillägg till översiktsplanen för vindkraft och landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS, har avslutats.

Verktyg i en kontinuerlig översiktsplanering

Ändringar av översiktsplanen är verktyg i en kontinuerlig översiktsplanering. Kommunen kan genom ändringar av sin översiktsplan arbeta med aktuella planeringsfrågor och på så sätt hålla översiktsplanen uppdaterad. Översiktsplanen kan ändras för en del av kommunens yta eller för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse.

Det är dock viktigt att ändringarna av översiktsplanen arbetas in i den kommunomfattande översiktsplanen när denna uppdateras för att kommunen ska kunna ha en samlad bild över den framtida utvecklingen. Det är vanligt att kommuner ändrar översiktsplanen i områden med exploateringstryck. En mer detaljerad ändring av översiktsplanen för en viss del av kommunens yta, som innehåller tydliga ställningstaganden, gör översiktsplanen mer vägledande för vidare plan- och byggprocess.

Merparten av kommunerna har en till fem ändringar av sin översiktsplan

179 kommuner har var och en gjort mellan en till fem ändringar av sin översiktsplan under 2019. 73 kommuner har inga ändringar av sin översiktsplan. 37 kommuner har fler än fem ändringar för del av kommunens yta och/eller tillägg, vilket innebär en viss ökning av antalet ändringar sedan 2018.

En kommun har inte angivit antalet ändringar av översiktsplanen.

Ändringar av översiktsplanen för del av kommunens yta

Under 2019 fick 18 ändringar av översiktsplanen för del av kommunens yta laga kraft, i stort sett samma antal som för 2018. Antalet ändringar av översiktsplaner som fått laga kraft har minskat sedan 2013 för att sedan 2017 visa på en svag uppgång.

Diagram 1.1.4a. Detaljerad data och diagram finns i ”Detaljerad data och diagram (1.1.4)” under Relaterad information.
Figur 1.1.4a Antal ändringar av översiktsplan för del av kommunens yta som fick laga kraft mellan åren 2010–2019. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2019. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Länsstyrelserna har under året yttrat sig över 21 samrådsversioner gällande ändringar av översiktsplan för del av kommunens yta, för 2018 yttrade länsstyrelserna sig över 23 stycken.

En uppgång av tillägg

Under 2019 har 15 ändringar i form av tillägg för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse fått laga kraft, en fortsatt ökning sedan föregående år. Av tilläggen var det åtta med temat LIS, tre med temat vindkraft, två med temat grönstruktur, ett med temat vatten och ett med temat VA-plan.

Från och med år 2013 har antalet tillägg som fått laga kraft minskat varje år, med en svag uppgång för år 2018. Under samtliga år är det tillägg med teman vindkraft och LIS som utgjort merparten av tilläggen. För år 2019 gäller ökningen främst för tillägg av LIS som mer än fördubblats sedan 2018.

Diagram 1.1.4b. Detaljerad data och diagram finns i ”Detaljerad data och diagram (1.1.4)” under Relaterad information.
Figur 1.1.4b Antal och tema för de tillägg till översiktsplanen som fick laga kraft mellan åren 2010–2019. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2019. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Länsstyrelsernas yttrande för tillägg till översiktsplan

Länsstyrelserna har avgett sju samrådsyttranden över tillägg under 2019. Det är färre än under föregående år. Fyra av de sju tilläggen hade temat LIS.

Under 2019 lämnade länsstyrelsen tolv granskningsyttranden över tillägg till översiktsplaner, vilket är fler än under föregående år.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen