På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets författningssamling

Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning samt tillhörande konsekvensutredning genom att använda sökmotorn.

Det finns 6 författningar

Relevans / Datum / A-Ö
Ändringsförfattning

BFS 2001:24

Boverkets ändring av kungörande av tekniska specifikationer m.m. för att införliva rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter samt i förekommande fall allmänna råd om dess tillämpning

Ladda ned (180 kB)
Ändringsförfattning

BFS 2001:23

Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1995:6) om typgodkännande och tillverkningskontroll

Ladda ned (77 kB)
Ändringsförfattning

BFS 2001:20

Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

Ladda ned (103 kB)
Grundförfattning

BFS 2001:15

Boverkets föreskrifter om statligt investeringsbidrag för nybyggnad av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist

Ladda ned (106 kB)
Ändringsförfattning

BFS 2001:14

Boverkets ändring av kungörande av tekniska specifikationer m.m. för att införliva rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter samt i förekommande fall allmänna råd om dess tillämpning

Ladda ned (155 kB)
Ändringsförfattning

BFS 2001:12

Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna och allmänna råden om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen i bostäder och vissa lokaler

Ladda ned (110 kB)
Tillbaka till toppen