Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Termer

Granskad:

Det finns ett stort antal termer som används inom planering, byggande och boende. Hur ska man veta vad de olika termerna betyder? Här förklarar vi om termers betydelse.

Allmänt om termer kopplade till lag och förordning

Många av termerna är kopplade till några slags regler. Regler som då ofta inom Boverkets verksamhetsområde har sin grund i plan- och bygglagen (2010:900), PBL och plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.

I 1 kap. 4 § PBL finns definitioner av termer (s.k. legaldefinitioner). Det är grundläggande termer såsom byggnad, genomförandetiden och planläggning med mera. I första kapitlet i PBF finns det också definitioner av termer, till exempel termerna tillsyn och sanktionsarea. I de föreskrifter och allmänna råd som Boverket ger ut med stöd av PBL och PBF så gäller samma definitioner av termerna som de som finns angivna i PBL/PBF.

BBR och EKS

I Boverkets två mest omfattande författningar: Boverkets byggregler (2011:6), BBR och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (2011:10), EKS finns ett antal definitioner.

Det finns i BBR och EKS förklarat om termers betydelse (avsnitt 1:6 BBR och avdelning A 5 § EKS). I första hand gäller de definitioner som finns i PBL och PBF och de definitioner som finns i BBR och EKS. I andra hand, om det saknas definitioner på dessa ställen har termerna den betydelse som anges i Terminologicentrums publikation Plan- och byggtermer 1994, TNC 95.

Du hittar termer från Plan- och byggtermer 1994, TNC 95 på Rikstermbanken. Se "Relaterad information" för länkar.

Sök på önskad term och när du får sökträffar ska du titta på den definition där källan anges som Terminologicentrum TNC: Plan- och byggtermer 1994.

Termer om area och volym för husbyggnader

Det finns ett antal termer för area och volym. Till exempel vad gäller area, boarea, biarea, byggnadsarea, bruksarea och bruttoarea. Hur dessa ska beräknas framgår av standarden Area och volym för byggnader – Terminologi och mätning, SS 21054:2020. Standarden ges ut av SIS, Svenska Institutet för standarder. Standarden kan köpas av SIS. Se "Relaterad information" för länkar.

Termer om bidrag som är kopplat till byggande och boende

Det finns olika bidrag som är kopplade till byggande och boende. I reglerna för de olika bidragen finns termer som definieras. Termerna är specifika för respektive bidrag. Information om termerna finns på respektive bidrags informationssida här på Boverkets webbplats.

Termer om energideklaration

I regler för energideklaration finns ett antal termer definierade. Exempel på termer som definieras i reglerna är oberoende expert, fastighetsel, hushållsel och klassning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen