Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga

BFS nummer: BFS 2011:16
Rubrik: Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter
Beslutad: den 19 april 2011
Ändrad: t.o.m. BFS 2023:4

Omtryck: BFS 2017:10.

Ändringsförfattning

BFS 2023:4 - OVK 4

Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter

Ladda ned
Ändringsförfattning

BFS 2017:10 - OVK 3

Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter

Ladda ned
Ändringsförfattning

BFS 2012:6 - OVK 2

Boverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter

Ladda ned
Grundförfattning

BFS 2011:16 - OVK 1

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter

Ladda ned
Tillbaka till toppen