Boverkets författningssamling https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/ Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning samt tillhörande konsekvensutredning genom att använda sökmotorn. 40231 https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/inb---bfs-20188/ Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2018:8) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder Boverkets författningssamling BFS 2018:8 2018-07-10T00:00:00Z 26000 https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/hybo---bfs-201617/ Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:17) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande Boverkets författningssamling 2016:17 - HYBO 2018-07-10T00:00:00Z 25414 https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/hys--BFS-2016-10/ Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:10) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande Boverkets författningssamling 2016:10 - HYS 2018-07-10T00:00:00Z 39470 https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/rdn---bfs-20187/ Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2018:7) om bidrag till åtgärder mot radon i småhus Boverkets författningssamling 2018:7 2018-06-26T00:00:00Z 356 https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-20116/ Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd Boverkets författningssamling 2011:6 - BBR 2018-06-12T00:00:00Z 25700 https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/ben---bfs-201612/ Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår Boverkets författningssamling 2016:12 - BEN 2018-06-12T00:00:00Z 354 https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/bab---bfs-199246/ Boverkets föreskrifter (1992:46) till lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Boverkets författningssamling 1992:46 - BAB 2018-06-12T00:00:00Z 3479 https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/h---bfs-201112/ Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Boverkets författningssamling 2011:12 - H 2018-03-27T00:00:00Z 25737 https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/emk---bfs-201616/ Boverkets allmänna råd (2016:16) om ersättning för provningskostnader vid marknadskontroll av byggprodukter Boverkets författningssamling 2016:16 - EMK 2018-03-27T00:00:00Z 36169 https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/gro---bfs-20181/ Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2018:1) om bidrag för grönare städer Boverkets författningssamling BFS 2018:1 2018-03-20T00:00:00Z