Boverkets författningssamling https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/ Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning samt tillhörande konsekvensutredning genom att använda sökmotorn. 356 https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-20116/ Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd Boverkets författningssamling BFS 2011:6 - BBR 2019-09-17T00:00:00+02:00 3364 https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/eks---bfs-201110/ Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) Boverkets författningssamling BFS 2011:10 - EKS 2019-03-26T00:00:00+01:00 42800 https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/hyg---bfs-201814/ Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2018:14) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier Boverkets författningssamling BFS 2018:14 2018-11-20T00:00:00+01:00 42732 https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/upp---bfs-201813/ Boverkets föreskrifter (2018:13) om upphävande av vissa författningar Boverkets författningssamling BFS 2018:13 2018-11-13T00:00:00+01:00 41215 https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/lbab---bfs-201812/ Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag Boverkets författningssamling BFS 2018:12 2018-10-09T00:00:00+02:00 3473 https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/bed---bfs-20074/ Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader Boverkets författningssamling BFS 2007:4 - BED 2018-10-09T00:00:00+02:00 26000 https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/hybo---bfs-201617/ Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:17) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande Boverkets författningssamling BFS 2016:17 - HYBO 2018-07-10T00:00:00+02:00 25414 https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/hys--BFS-2016-10/ Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:10) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande Boverkets författningssamling BFS 2016:10 - HYS 2018-07-10T00:00:00+02:00 40231 https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/inb---bfs-20188/ Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2018:8) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder Boverkets författningssamling BFS 2018:8 2018-07-10T00:00:00+02:00 39470 https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/rdn---bfs-20187/ Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2018:7) om bidrag till åtgärder mot radon i småhus Boverkets författningssamling 2018:7 2018-06-26T00:00:00+02:00