Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Om grundförfattning, ändringsförfattning, omtryck, konsoliderad version och ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Granskad:

Här kan du läsa om olika ord och uttryck som kan vara bra att känna till.

Grundförfattning

En första, ny författning kallas grundförfattning. Den innehåller alla regler i just den författningen.

Ändringsförfattning

En ändringsförfattning kan beröra någon liten del av en paragraf eller avsnitt, men det kan också beröra stora delar i flera paragrafer eller avsnitt. I en ändringsförfattning finns bara de delar som har ändrats vid det aktuella tillfället med i författningen.

Omtryck

Ett omtryck innebär att grundförfattningen återges i sin helhet med ändringarna inarbetade. Ett omtryck räknas som en ändringsförfattning. Ordet Omtryck finns angivet med kursiv stil uppe till höger på författningens första sida.

Konsoliderad version

Konsoliderad version tas ibland fram för att underlätta för användaren av reglerna när enbart en ändringsförfattning ges ut utan omtryck. I den konsoliderade versionen finns alla gällande bestämmelser från grundförfattning till senaste ändringsförfattning samlade. Den konsoliderade versionen sammanställs enbart i informationssyfte. Därför måste man alltid kontrollera texten mot den tryckta versionen. I den tryckta versionen finns uppgift om ikraftträdande- och övergångsbestämmelser och där finns samtliga fotnoter till författningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Varje författning innehåller ikraftträdandebestämmelser, som anger när reglerna börjar gälla. När ändrade regler träder i kraft finns det ofta övergångsbestämmelser. Det betyder att det under en övergångstid finns möjlighet att använda de gamla reglerna.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen