Boverkets föreskrifter och allmänna råd (1998:34) om stimulansbidrag till äldrebostäder m.m.

Denna författning är upphävd.

BFS nummer: BFS 1998:34
Rubrik: Boverkets föreskrifter och allmänna råd om stimulansbidrag till äldrebostäder m.m
Beslutad: den 27 augusti 1998
Ändrad: t.o.m. BFS 2010:17

Upphävd: genom BFS 2010:17

  • Ändringsförfattning BFS 2010:17 - SÄB 2

    Föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (1998:34) om stimulansbidrag till äldrebostäder m.m.

    Ladda ned (12 kB)
  • Grundförfattning BFS 1998:34 - SÄB 1

    Boverkets föreskrifter och allmänna råd om stimulansbidrag till äldrebostäder m.m

    Ladda ned (16 kB)
Sidansvarig: Webbredaktionen