Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet

BFS nummer: BFS 2015:1
Rubrik: Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet
Beslutad: den 24 februari 2015
  • Allmänt råd BFS 2015:1 - FRI 1

    Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet

    Ladda ned (108 kB)
Sidansvarig: Webbredaktionen