Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ekonomisk plan för bostadsrättsföreningar

Granskad:

Varje bostadsrättsförening ska ha en ekonomisk plan, som beskriver föreningens verksamhet och ekonomi. Det är föreningens styrelse som ska ta fram planen och registrera den hos Bolagsverket.

En förening som inte har en godkänd och registrerad ekonomisk plan får inte upplåta bostadsrätter.

Den ekonomiska planen är en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens verksamhet. Planen ska bland annat beskriva föreningens byggnader och de kostnader föreningen har för drift och underhåll samt för eventuella lån. 

De nuvarande allmänna råden, Boverkets allmänna råd (2017:7) om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för 
kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare, trädde i kraft den 1 oktober 2017. I samband med det upphörde de äldre allmänna råden. Det finns en webbaserad handbok till de nuvarande  allmänna råden. Du finner en länk till handboken och de allmänna råden under "Relaterad information".

Intygsgivare ska granska planen

Den ekonomiska planen ska granskas av två intygsgivare. Om de bedömer att det som står i planen stämmer och ert bostadsprojekt är ekonomiskt hållbart intygar/godkänner de planen. Du kan hitta godkända intygsgivare via vår söktjänst "Hitta intygsgivare" under "Relaterad information".

Registrera planen hos Bolagsverket

När intygsgivarna har försett planen med intyg ska den registreras  hos Bolagsverket. Om ni vill läsa om en viss förenings ekonomiska plan så vänd er till Bolagsverket.

Ny plan om förutsättningarna ändras

Om det händer något som är av stor betydelse för bedömningen av er verksamhet, måste föreningen ta fram en ny ekonomisk plan och registrera den, för att få upplåta fler bostadsrätter. Om det är fråga om enstaka nya upplåtelser behöver föreningen inte ta fram en ny ekonomisk plan, om det inte skulle innebära en försämring av föreningens ekonomi. Om föreningen inte ska upplåta  en ny bostadsrätt  behöver den inte heller ta fram en ny plan.

Detta gör Boverket

Boverket har skrivit allmänna råd om utformningen av ekonomiska planer och kostnadskalkyler samt den webbaserade handboken "Ekonomiska planer - en handbok". Vi har också ett tillsynsansvar över intygsgivarnas verksamhet och beslutar om behörighet för intygsgivare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen