På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ekonomisk plan för bostadsrättsföreningar

Varje bostadsrättsförening ska ha en ekonomisk plan, som beskriver föreningens verksamhet och ekonomi. Det är föreningens styrelse som ska ta fram planen och registrera den hos Bolagsverket.

En förening som inte har en godkänd och registrerad ekonomisk plan får inte upplåta bostadsrätter, varken vid nybygge eller vid ombildning.

Den ekonomiska planen är en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens verksamhet. Planen ska beskriva föreningens byggnader och de kostnader föreningen har för drift och underhåll samt för eventuella lån. Läs mer i våra allmänna råd om ekonomiska planer i publikationen "Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar" under "Relaterad information" i menyraden.

Nya allmänna råd (BFS 2017:7) EKKO 1 trädde i kraft den 1 oktober 2017 och de äldre råden i publikationen har upphört att gälla. En ny vägledning till de nya allmänna råden finns publicerad som en digital handbok. Under en övergångsperiod kan den äldre vägledningen i publikationen användas i vissa delar parallellt med de nya råden. Du hittar de nya allmänna råden under "Relaterad information" i menyraden.

Intygsgivare ska granska planen

Den ekonomiska planen ska granskas av två intygsgivare. Om de bedömer att det som står i planen stämmer och ert bostadsprojekt är ekonomiskt hållbart intygar/godkänner de planen. Du kan hitta godkända intygsgivare via vår söktjänst "Hitta intygsgivare" under "Relaterad information" i menyraden.

Registrera planen hos Bolagsverket

När intygsgivarna har försett planen med intyg ska ni registrera den hos Bolagsverket. Om ni vill läsa om en viss förenings ekonomiska plan så vänd er till Bolagsverket.

Ny plan om förutsättningarna ändras

Om det händer något som är av stor betydelse för bedömningen av er verksamhet, måste ni i föreningen ta fram en ny ekonomisk plan och registrera den, för att få upplåta fler bostadsrätter. Om det är fråga om enstaka nya upplåtelser behöver ni inte ta fram en ny ekonomisk plan, om det inte skulle innebära en försämring av föreningens ekonomi. Om ni inte ska upplåta  en ny bostadsrätt  behöver ni inte heller ta fram en ny plan.

Detta gör Boverket

Boverket ger allmänna råd om utformningen av ekonomiska planer och kostnadskalkyler. Vi har också ett tillsynsansvar över intygsgivarnas verksamhet och beslutar om behörighet för intygsgivare.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej