Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Göteborg – sociala frågor och uppföljning

Granskad:

Göteborg har en lång tradition av att följa upp sin översiktsplan. Tack vare uppföljningen kan kommunen se och följa upp trender över tid och föra en kontinuerlig diskussion kring mål, framtidsbild och strategier med fokus på ökad hållbarhet. Uppföljningen som sker årligen ger också underlag för arbetet med planeringsstrategin.

Göteborgs stad har även fokuserat på social hållbarhet inom den fysiska planeringen. De har bland annat utvecklat analysverktyg för att lyfta barnperspektiv och sociala aspekter i planeringsprocesser.

På följande sidor kan du läsa mer om hur man har arbetat i Göteborg med uppföljning och sociala frågor.

Regelbunden uppföljning

Social hållbarhet

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen