Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Observera att du måste registrera dina uppgifter på nytt för att kunna beställa. Om du har handlat förut gäller inte dina inloggningsuppgifter.

Det finns 643 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Förvärvsgaranti Förvärvsgaranti

  Förvärvsgarantin kan ses som en försäkring för banken, mot risken att förlora ränteintäkter för ett bostadslån.

 • Välkommen till storstan! Välkommen till storstan!

  Bostadsrättsmarknaden i storstadsregionerna är en ständigt het fråga. Bostadsrättsmarknaden är en marknad som sänder värdefulla signaler som hur och var folk vill bo och vad de är beredda att betala för detta.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Utvärdering av stödet till hållbara städer Utvärdering av stödet till hållbara städer

  Boverket har låtit göra en extern utvärdering av det ekonomiska stödet till hållbara städer. Både energi- och klimateffekter och stödets sociala effekter har utvärderats.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • God bebyggd miljö i kommunerna God bebyggd miljö i kommunerna

  Studien har gjorts på resultaten från miljömålsenkäten 2006-2013. Resultaten har jämförts mellan åren och utvecklingen visas i diagram och i text. Rapporten är indelad efter miljömålet "God bebyggd miljö".

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Förutsättningar för ökat småhusbyggande i storstadsregionerna Förutsättningar för ökat småhusbyggande i storstadsregionerna

  Detta är den första delrapporten inom regeringsuppdraget att utreda behovet av och förutsättningarna för ökat byggande av småhus.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn 2014 Miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn 2014

  Rapporten är den tredje som Boverket ger ut i ett långsiktigt arbete om miljöpåverkan. Rapporten ska användas som underlag i regeringens miljömålsarbete om god bebyggd miljö.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva?

  Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du behöva anlita en certifierad kontrollansvarig (KA). Den kontrollansvarige medverkar till att kraven i bygglagstiftningen uppfylls.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Bostadsanpassningsbidragen 2013 Bostadsanpassningsbidragen 2013

  Här finner du en sammanställning och redovisning av kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidraget under 2013. Även de åtgärder som bidrag har beviljats till finns med samt en beskrivning av Boverkets tillsynsverksamhet.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Expertfunktion för byggskador Expertfunktion för byggskador

  Boverket föreslår att en nationell expertfunktion för byggskador inrättas på Boverket. Takras och problem med fukt i enstegstätade fasader är några exempel på byggskador som den nya expertfunktionen ska kunna arbeta med. Syftet är att förebygga skador och att höja kvaliteten på byggnader i Sverige.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 sidor
 • Får jag bygga? Får jag bygga?

  I broschyren får du kortfattad information om vad som gäller om du ska uppföra, ändra eller underhålla byggnader. Här får du veta vilka åtgärder som kräver bygglov och när du måste göra en anmälan. Om du har frågor ska du alltid vända dig till byggnadsnämnden i din kommun.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice