Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Observera att du måste registrera dina uppgifter på nytt för att kunna beställa. Om du har handlat förut gäller inte dina inloggningsuppgifter.

Det finns 648 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Boverkets nulägesbeskrivning Boverkets nulägesbeskrivning

  Boverkets nulägesbeskrivning belyser den diskriminering som drabbar medborgare med romsk identitet på den svenska bostadsmarknaden och som förhindrar dem att få sin rätt till bostad respekterad.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Urbana guldkorn Urbana guldkorn

  Guldkornen i denna skrift visar några av resultaten och erfarenheterna från projekten som har fått stöd. Låt dig inspireras av dem i ditt eget arbete med en hållbar stadsutveckling!

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad

  Boverket har fått i uppdrag att utreda och ange i vilka fall det är kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart att installeras individuella mätsystem för värme, kyla och tappvarmvatten i byggnader.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Allmännyttans erbjudande till hyresgäster om boendeinflytande och inflytande i bolaget Allmännyttans erbjudande till hyresgäster om boendeinflytande och inflytande i bolaget

  Boverket har undersök i vilken utsträckning och i vilka former hyresgästerna har möjlighet till boendeinflytande.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Boverkets indikatorer november 2014 Boverkets indikatorer november 2014

  En kortfattad och aktuell sammanställning av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden. Sammanställningen bygger på uppgifter från skilda källor som bearbetas och sammanställs av Boverket tillsammans med uppgifter ur Boverkets egen statistik.

 • Förvärvsgaranti Förvärvsgaranti

  Förvärvsgarantin kan ses som en försäkring för banken, mot risken att förlora ränteintäkter för ett bostadslån.

 • Välkommen till storstan! Välkommen till storstan!

  Bostadsrättsmarknaden i storstadsregionerna är en ständigt het fråga. Bostadsrättsmarknaden är en marknad som sänder värdefulla signaler som hur och var folk vill bo och vad de är beredda att betala för detta.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Utvärdering av stödet till hållbara städer Utvärdering av stödet till hållbara städer

  Boverket har låtit göra en extern utvärdering av det ekonomiska stödet till hållbara städer. Både energi- och klimateffekter och stödets sociala effekter har utvärderats.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • God bebyggd miljö i kommunerna God bebyggd miljö i kommunerna

  Studien har gjorts på resultaten från miljömålsenkäten 2006-2013. Resultaten har jämförts mellan åren och utvecklingen visas i diagram och i text. Rapporten är indelad efter miljömålet "God bebyggd miljö".

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Förutsättningar för ökat småhusbyggande i storstadsregionerna Förutsättningar för ökat småhusbyggande i storstadsregionerna

  Detta är den första delrapporten inom regeringsuppdraget att utreda behovet av och förutsättningarna för ökat byggande av småhus.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice