Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

 • Nyhet, Intresserad av frågor som rör mindre bostäder? – Gå med i vårt nätverk

  Nätverket för mindre bostäder är öppet för alla som arbetar med eller är intresserade av frågor om mindre bostäder. Tanken med nätverket är att Boverket ska kunna följa, föra dialog med och bidra till erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer som arbetar praktiskt på olika sätt och på olika arenor med att skapa små bostäder.

 • Nyhet, Detaljplanekonferens 2017

  Målgruppen för konferensen är kommunala handläggare och chefer som arbetar med att upprätta detaljplaner. Under konferensen fördjupar vi oss i temat planbestämmelser. Vi diskuterar bland annat detaljplanens syfte, hur den ska bli användbar och rättssäker.

 • Nyhet, Boverket söker flera nya medarbetare

  På Boverket arbetar cirka 230 personer med bred kompetens och skilda erfarenheter. Nu söker vi en medarbetare i staben och en utredare till enheten för tekniska egenskaper.

 • Nyhet, Nya PBL-utövare möttes i Göteborg

  Drygt 30 nya PBL-medarbetare från 13 olika kommuner samlades på inbjudan av Byggsamverkan Västra Götaland den 22 augusti. Boverkets webbutbildning "Att arbeta med PBL" utgjorde en bas för dagen och deltagarna skulle inför seminariet studera de fyra ingående blocken.

 • Publikation, Digitala detaljplaner

  Boverket anser att det behövs en reglering av den tekniska utformningen av nya detaljplaner. Boverket föreslår därför bland annat att det i plan- och bygglagen införs en reglering av att informationen som hör till detaljplanen och planbeskrivningen ska finnas i elektronisk form.

 • Nyhet, Miljonsatsning på innovationer för hållbara städer

  Nu går det att söka stöd för projektering, förstudier och planering för att öka användningen av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer. Det finns 9 miljoner kronor som ska fördelas i höstens utlysning.

 • Remiss, Remiss; förslag till ändringar i Boverket föreskrifter och allmänna råd om OVK

  Boverket önskar synpunkter på förslagen med tillhörande konsekvensutredning senast 3 november 2017.

 • Nyhet, Nya regler om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar

  De nya reglerna, ska underlätta förståelsen av ekonomiska planer och ge intygsgivarna bättre verktyg vid granskningen av planer och kalkyler så att osunda bostadsprojekt förhindras.

 • Publikation, Länsstyrelsernas användande av digital teknik

  Det senaste året har länsstyrelserna fortsatt utveckla gemensamma system för att göra planeringsunderlag digitalt tillgängligt, men det finns fortfarande svårigheter i att utveckla effektiva e-tjänster för plan- och byggärenden mellan kommun och länsstyrelse. Det konstaterar Boverket i en rapport till regeringen.

 • Publikation, Aktuella planeringsfrågor Sverige 2017

  I denna rapport presenteras kortfattat hur Sverige styr och planerar den fysiska miljön, aktuella planeringsfrågor samt hur plan- och bygglagen har tillämpats.

Sidansvarig: Webbredaktionen