Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

 • Nyhet, Ny byggbehovsprognos från Boverket

  Boverket har gjort en ny byggbehovsprognos som säger att det under åren 2017-2025 behöver byggas 600 000 bostäder, vilket är lägre än tidigare beräkning.

 • Nyhet, Så arbetar kommuner med riskhantering

  För att visa hur frågor om hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion kan hanteras i planeringsskedet har Boverket gjort nedslag i vardagsarbetet i en rad kommuner runt om i landet.

 • Nyhet, Ny vägledning om detaljplanekravet

  Boverket har publicerat en vägledningstext i PBL kunskapsbanken om detaljplanekravet. I texten beskrivs bland annat när plankravet aktualiseras, när plankravet gäller och undantag från plankravet.

 • Nyhet, Ny vägledning om användning av kvartersmark

  Boverket har publicerat ytterligare vägledning till det allmänna rådet om planbestämmelser (DPB BFS 2014:5).

 • Nyhet, Ny generaldirektör har tillträtt

  Anders Sjelvgren har tillträtt som generaldirektör för Boverket från den 1 juli.

 • Nyhet, 1 juli trädde ändringar i PBL, PBF och BBR i kraft

  Den 1 juli 2017 träder ändringar i plan- och bygglagen, PBL, och plan och byggförordningen PBF, i kraft.

 • Nyhet, Inspirationsfilm – hur skapar man en bra och trygg utemiljö vid skolor, förskolor och fritidshem?

  Nu kan aktörer som bedriver skolverksamhet söka statligt stöd för att rusta upp skollokaler och utemiljöer vid skolor. Boverket har tagit fram en inspirationsfilm där elever och personal berättar hur man gjort.

 • Nyhet, Information om brandskydd av fasader

  Den 14 juni 2017 inträffade en omfattande brand i höghuset Grenfell Tower i London. Med anledning av branden får Boverket frågor om vilka regler som gäller för fasader i Sverige

 • Publikation, Partiella hyreskontrakt

  Boverket har på regeringens uppdrag utrett möjligheterna förutsättningarna för ett system med partiella hyreskontrakt.

 • Nyhet, Boverket har genomfört marknadskontroll av duschväggar i härdat glas

  Ett antal anmälningar om duschväggar i härdat glas som misstänkts ha gått sönder utan yttre åverkan kom in till Boverket under 2015 och 2016. Boverket valde därför att genomföra ett marknadskontrollprojekt som omfattade cirka 32 produkttyper från lika många tillverkare.

Sidansvarig: Webbredaktionen