Kalender

Boverkets kalender innehåller bland annat information om konferenser och seminarier.

 • Bostadsforum 2017

  Under två dagar samlas branschens alla aktörer och presenterar det senaste inom området bostäder, projekt och boendefrågor.

  När: 29 mars - 30 mars Plats: Stockholm Arrangör: Seminar Design Group AB
 • Förebyggandekonferensen 2017 - brandskydd

  Konferensen är ett tillfälle för dig som arbetar med förebyggande brandskyddsfrågor att få inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte. Konferensen handlar bland annat om flyktingsituationen som rådde hösten 2015 och vad den har medfört för ändringar i reglerna.

  När: 29 mars - 30 mars Plats: Karlstad Arrangör: MSB
 • Din produkt, ditt ansvar 2017

  Kom till seminariet Din produkt, ditt ansvar och träffa representanter från Boverket som arbetar med byggprodukter. Dagen bjuder på en mängd intressanta seminarier med fokus på vilka skyldigheter och krav som ställs på dig som tillverkar, importerar och säljer olika typer av varor – och hur du kan få hjälp och stöd från myndigheter och branschorganisationer.

  När: 28 april Plats: Stockholm Arrangör: Myndigheterna i Marknadskontrollrådet, däribland Boverket, i samarbete med Business Sweden, Svensk handel och Teknikföretagen
 • Översiktsplanedag

  SKL bjuder in till en heldag om kommunernas översiktsplanearbete. Fokus för dagen ligger på tidiga skeden i översiksplaneprocessen.

  När: 3 maj Plats: Stockholm Arrangör: SKL
 • Byggforum 2017

  Konferensen presenterar strategier, verktyg och kompetens att hantera branschens miljö- och hållbarhetsutmaningar. Fokus ligger bland annat på hur giftfria, energieffektiva och transparenta byggprocesser kan uppnås.

  När: 9 maj Plats: Stockholm Arrangör: Aktuell Hållbarhet tillsammans med Byggvarubedömningen
 • Svenska Stadskärnors årskonferens

  En konferens fylld med inspiration, innovationer, trender, urbana samtal och goda exempel samt mycket mer.

  När: 16 maj - 18 maj Plats: Varberg Arrangör: Svenska Stadskärnor
 • Plan- och bostadsdagarna 2017

  Länsstyrelsens plan- och bostadsdagar är till för dig som jobbar med samhällsbyggnadsfrågor på Länsstyrelsen, Boverket eller Regeringskansliet. Dagarna hålls i Stockholm den 17 och 18 maj och det övergripande temat är omställning.

  När: 17 maj - 18 maj Plats: Stockholm Arrangör: Länsstyrelserna
 • Sweden Urban Arena

  Sweden Urban Arena är en mötesplats för intressenter inom cityhandel och handelsplatser.

  När: 23 oktober Plats: Stockholm Arrangör: Svenska Stadskärnor, Sveriges Centrumutvecklare och NCSC
Sidansvarig: Webbredaktionen