Kalender

Boverkets kalender innehåller bland annat information om konferenser och seminarier.

 • Översiktsplanedag

  SKL bjuder in till en heldag om kommunernas översiktsplanearbete. Fokus för dagen ligger på tidiga skeden i översiksplaneprocessen.

  När: 3 maj Plats: Stockholm Arrangör: SKL
 • BeBo & Belok vårkonferens - Möjligheter, nytta och potential med energieffektivisering

  Konferensen vänder sig till dig som arbetar med energieffektivisering i fastigheter (både flerbostadshus och lokaler), fastighetsägare, energicontrollers, konsulter och allmänt intresserade av ämnet.

  När: 4 maj Plats: Stockholm Arrangör: Föreningen Byggherrarna
 • Arbeta smart inom planering & byggande 2017

  Arbeta smart inom planering & byggande 2017 är en konferens om smarta lösningar och arbetsprocesser inom region- och stadsplanering, byggande och förvaltning.

  När: 8 maj - 9 maj Plats: Stockholm Arrangör: ULI Geoforum, BIM Alliance med GISS – GIS-samverkan i Stockholms län som medarrangör
 • Byggforum 2017

  Konferensen presenterar strategier, verktyg och kompetens att hantera branschens miljö- och hållbarhetsutmaningar. Fokus ligger bland annat på hur giftfria, energieffektiva och transparenta byggprocesser kan uppnås.

  När: 9 maj Plats: Stockholm Arrangör: Aktuell Hållbarhet tillsammans med Byggvarubedömningen
 • Svenska Stadskärnors årskonferens

  En konferens fylld med inspiration, innovationer, trender, urbana samtal och goda exempel samt mycket mer.

  När: 16 maj - 18 maj Plats: Varberg Arrangör: Svenska Stadskärnor
 • Plan- och bostadsdagarna 2017

  Länsstyrelsens plan- och bostadsdagar är till för dig som jobbar med samhällsbyggnadsfrågor på Länsstyrelsen, Boverket eller Regeringskansliet. Dagarna hålls i Stockholm den 17 och 18 maj och det övergripande temat är omställning.

  När: 17 maj - 18 maj Plats: Stockholm Arrangör: Länsstyrelserna
 • Träff med Boverkets nätverk för mindre bostäder

  Boverket i samverkan med Färgfabriken bjuder in till en träff med "Boverkets nätverk för mindre bostäder". En heldag i inspirerande miljö. Seminarium och workshop.

  När: 17 maj Plats: Stockholm Arrangör: Boverket och Färgfabriken
 • Webbseminarium om tidsbegränsade bygglov

  Tisdagen den 23 maj bjuder Boverket in till ett webbseminarium om nya regler för tidsbegränsade bygglov för bostadshus.

  När: 23 maj
 • Sweden Urban Arena

  Sweden Urban Arena är en mötesplats för intressenter inom cityhandel och handelsplatser.

  När: 23 oktober Plats: Stockholm Arrangör: Svenska Stadskärnor, Sveriges Centrumutvecklare och NCSC
Sidansvarig: Webbredaktionen