Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nästa version av ÖP-modellen

Granskad:
Nyhet

Boverket arbetar med att revidera och uppdatera ÖP-modellen. Nästa version av ÖP-modellen kommer innehålla en ny katalogtjänst, ÖP-katalogen, som till stora delar motsvarar Planbestämmelsekatalogen som idag finns för detaljplan. En ny komponent som också tas fram i ÖP-modellen är en GIS-databaslösning vars främsta syfte är att underlätta implementeringen av den nationella specifikationen för översiktsplan hos kommuner. ÖP-katalogen kommer preliminärt publiceras innan sommaren 2024 och GIS-databaslösningen i slutet av 2024.

Boverket arbetar med att revidera och uppdatera ÖP-modellen. ÖP-modellen har tagits fram för att vägleda kommunerna i arbetet att ta fram digitala översiktsplaner. ÖP-modellen erbjuder en gemensam grundstruktur för informationen och skapar därmed förutsättningar för att informationen ska kunna överföras och utbytas digitalt mellan olika aktörer i samhällsbyggnadssektorn.

Nästa version av ÖP-modellen kommer innehålla en ny katalogtjänst, ÖP-katalogen, som till stora delar motsvarar Planbestämmelsekatalogen som idag finns för detaljplan. ÖP-katalogen kommer bland annat innehålla de mark- och vattenanvändningar som finns i Boverkets kommande föreskrifter om översiktsplan. Katalogen utgör ett komplement till den nationella specifikationen för översiktsplan som är under framtagande. Innehållet i katalogen kommer tillgängliggöras både via ett API och ett webbgränssnitt.

En ny komponent som också tas fram i ÖP-modellen är en GIS-databaslösning vars främsta syfte är att underlätta implementeringen av den nationella specifikationen för översiktsplan hos kommuner. Lösningen består av en databasstruktur som följer den struktur som finns i den nationella specifikationen. Databasstrukturen anger hur olika informationsmängder i en översiktsplan kan kopplas ihop och relateras till olika typer av geometrier. Lösningen består också av ett dokument för texthantering.

ÖP-katalogen kommer preliminärt publiceras innan sommaren 2024 och GIS-databaslösningen i slutet av 2024.

Aktuell version av ÖP-modellen finns på sidan ÖP-modellen.

ÖP-modellen

Lantmäteriet arbetar med att ta fram en nationell specifikation för översiktsplan.

Översiktsplan (på Lantmäteriets webbplats)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen