Start / Bygga & förvalta / Regler om byggande / Boverkets byggregler, BBR 21

Boverkets byggregler, BBR 21

Den 1 juli 2014 träder Boverkets byggregler, BBR 21 i kraft. I BBR 21 hittar du alla regler som gäller från den 1 juli 2014. Även de regler som inte ändrats genom BBR 21 finns med. 

Uppdaterade läsanvisningar till BBR finns på PBL kunskapsbanken. Läsanvisningarna är en bakgrundsinformation till BBR. Syftet är att öka förståelsen för reglerna, att förklara varför reglerna finns och att sätta in dem i ett sammanhang.

När gäller reglerna?

Reglerna träder i kraft den 1 juli 2014. Under en övergångsperiod fram till den 1 juli 2015 får de tidigare reglerna tillämpas som alternativ till de ändrade reglerna. För åtgärder som kräver bygglov får äldre regler tillämpas om ansökan om bygglov kommer in till kommunen före den 1 juli 2015. Vid åtgärder som är anmälanpliktiga blir den avgörande tidpunkten i stället om anmälan kommer in till kommunen före den 1 juli 2015. Om åtgärden vare sig kräver bygglov eller anmälan är den avgörande tidpunkten om arbetena påbörjas före den 1 juli 2015. För den ändrade regeln i avsnitt 6:62 Installationer för tappvatten gäller övergångsperioden ett år längre, det vill säga fram till den 1 juli 2016. Du hittar information om äldre byggregler, BBR 20 i menyn till vänster.

Vägledning för utformningskrav och tekniska krav

För tillgänglighet och bostadsutformning finns en vägledning framtagen som visar vad som är utformningskrav, tekniska egenskapskrav eller både och. Det visas med olika färger och typsnitt länk till dokumentet. Mer information om vägledningen.