Om Boverkets byggregler, BBR

Många behöver använda Boverkets byggregler. Du kan ha nytta av att läsa både själva regeltexten och andra material. Här finns länkar till det material som finns. För regler om konstruktion, se sidan om Boverkets konstruktionsregler.

Författningstexten

Den senaste ändringen av Boverkets byggregler (BFS 2011:6), BBR handlar om avsnitt 9 Energihushållning (BFS 2015:3, BBR 22) och trädde i kraft den 1 mars 2015 med övergångsbestämmelser på ett år.

Författningarna, med dess ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, finns samlade under Lag & rätt:

I PBL kunskapsbanken finns regeltexten uppdelad efter avsnitt. Dokumenten finns i "Relaterad information" under Dokument om du klickar dig vidare in på respektive avsnitt:

Kompletterande material

På Lag & rätt finns kompletterande material till BBR i form av konsekvensutredningar. Konsekvensutredningarna finns som relaterad information i högermarginalen.

Bakgrundsinformation till ändringarna i BBR 21 finns i Boverket informerar 2014:1, här finns bland annat information om övergångsreglerna för BBR 21.

Regelsamling

För vissa versioner av BBR ger Boverket ut regelsamlingar som innehåller regeltexten, läsanvisningar och utdrag ur plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen. Denna regelsamling innehåller BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2015:3.

Läsanvisningar

Läsanvisningar till BBR finns på PBL kunskapsbanken. De finns enbart digitalt och uppdateras vid behov.

I läsanvisningarna förklaras bland annat kopplingarna mellan plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och föreskrifter och allmänna råd i BBR. Det finns närmare beskrivet om skillnaden mellan lag, förordning, föreskrift och allmänna råd på webbsidan Regelhierarki.

Ämnessidor

Ämnessidor om många av de områden som BBR gäller för, innehåller bland annat förstudier, rättsfall, handböcker och informationsblad.

Frågor och svar

Boverkets har skrivit svar på vanliga frågor som kommer in angående BBR.

Äldre byggregler

För dig som behöver känna till äldre bestämmelser har Boverket skannat in många äldre regler.

BBR 19 in English

BBR, Boverket's Building regulations is available in English. This version, BBR 19 (BFS 2011:26), is not the latest version. The latest version is BBR 22 and is only available in Swedish. The English interpretation is only for informative purpose. It is the Swedish version of the latest BBR that is legally binding.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej