BBR – Boverkets byggregler

Boverkets byggregler, BBR, gäller både när man uppför och ändrar en byggnad. BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, bullerskydd, säkerhet vid användning och energihushållning.

BFS nummer: BFS 2011:6 - BBR 18
Rubrik: Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd)
Beslutad: den 19 april 2011
Ändrad: t.o.m. BFS 2017:5 - BBR 25

Omtryck: BFS 2011:26 och BFS 2014:3. Rättelseblad i BFS 2014:3 har iakttagits.

 • Konsoliderad Konsoliderad version av BBR

  BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2017:5.

  Ladda ned(1,61 MB)
 • Ändringsförfattning BFS 2017:5 - BBR 25

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd

  Ladda ned (195 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2016:13 - BBR 24

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd

  Ladda ned (210 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2016:6 - BBR 23

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd

  Ladda ned (221 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2015:3 - BBR 22

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd

  Ladda ned (278 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2014:3 - BBR 21

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd

  Ladda ned (1808 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2013:14 - BBR 20

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd

  Ladda ned (871 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2011:26 - BBR 19

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd

  Ladda ned (1028 kB)
 • Grundförfattning BFS 2011:6 - BBR 18

  Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd)

  Ladda ned (594 kB)
Sidansvarig: Webbredaktionen