Nyhet

2014-07-29

Så skyddar du din fastighet vid oväder

Nu är det dags för åska och skyfall på många platser i landet. Boverket har tagit fram en webbsida med information om hur du skyddar din fastighet om ovädret kommer. Här finns också länkar till andra myndigheter.

Konferens

2014-05-07

Konferens: The Impact of Culture - Creative Business for Sustainable Cities

I Umeå den 23-24 september arrangerar Boverket tillsammans med Tillväxtverket och flera andra myndigheter en internationell konferens med fokus på kulturdriven tillväxt och hållbar stadsutveckling.

Nyhet

2014-08-14

Nationell havsplanering ska ge samlad bild av svenska havsområden

Riksdagen har beslutat att införa en nationell havsplanering som ska börja gälla från 1 september i år. I dag finns ingen samlad fysisk planering av de svenska havsområdena.

Nyhet

2014-08-05

Boverket föreslås leda arbete med dricksvatten

Boverket bör få ansvar för att samordna arbetet med att förbättra landets dricksvatten. Det föreslår dricksvattenutredningen i en delrapport till regeringen.

Nyhet

2014-07-23

Bättre möjligheter för privatpersoner att ta del av Boverkets kreditgaranti

Från den 1 juli får Boverket lämna kreditgarantier för lån till ombyggnad av egnahem och ägarlägenheter. Det ger privatpersoner en förbättrad möjlighet att finansiera sin ombyggnad. För att kunna få en kreditgaranti krävs att projektet uppfyller plan- och bygglagens krav på vad som är en ombyggnad. Garanti lämnas normalt på ett belopp som motsvarar 90 procent av fastighetens värde efter ombyggnaden.

Att jobba på och för Boverket

Lediga tjänster

Boverket har just nu en ledig tjänst

Aktuella upphandlingar

Just nu har vi inga aktuella upphandlingar


www.omboende.sewww.radonguiden.seWebbplatser som Boverket samarbetar med:   energiaktiv.se   mittbygge.se   vindlov.se  hållbarstad.se