Boverket presenterar här Planbestämmelsekatalogen som kan användas vid upprättande av nya detaljplaner, vid tolkning av äldre planbestämmelser samt vid digitalisering av analoga detaljplaner.

Du kan läsa mer om Planbestämmelsekatalogen och hur den används här.

Jag ska tolka en äldre detaljplan

Här får du hjälp att tolka äldre detaljplaner. Du kan söka på planbestämmelser och få hjälp med tolkning och se vilken bestämmelse som är dagens motsvarighet.

Tolka detaljplan

Jag ska göra en ny detaljplan

Här får du hjälp när du ska göra en ny detaljplan. Du kan söka bland planbestämmelser som gäller idag enligt Boverkets allmänna råd.

Ny detaljplan

Jag vill söka fritt

Här kan du som är en riktig plannörd söka fritt i hela Planbestämmelsekatalogen, bland både äldre och nu gällande planbestämmelser. Du kan till exempel få all historik kring en specifik planbestämmelse.

Fri sökning

Boverket ansvarar inte för hur Planbestämmelsekatalogen används i program eller vid digital framställning av planer.

Ändringar

Planbestämmelsekatalogen är senast uppdaterad 2017-03-01

Öppna data om planbestämmelser.

Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej