ALT – Utredning om alternativa energiförsörjningssystem

Boverkets föreskrifter innehåller regler om undantag från den lagstadgade skyldigheten att utreda alternativa energiförsörjningssystem innan man uppför eller låter uppföra en byggnad. Undantagen gäller för vissa slags byggnader.

BFS nummer: BFS 2013:8 - ALT 1
Rubrik: Boverkets föreskrifter (2013:8) om utredning om alternativa energiförsörjningssystem
Beslutad: den 18 juni 2013
  • Grundförfattning BFS 2013:8 - ALT 1

    Boverkets föreskrifter (2013:8) om utredning om alternativa energiförsörjningssystem

    Ladda ned (77 kB)
Sidansvarig: Webbredaktionen